Home >> Databáze projektů

  Výstavba polní cesty Granátová – Velká Chuchle, Praha – Slivenec

Garant projektu: MČ Praha Slivenec
Popis projektu: V rámci projektu došlo k výsadbě polní cesty Granátová – Velká Chuchle. Šlo o propojení Slivence a Chuchle ve východní části, od konce ulice Granátová podél objektu bývalé solničky na východ do Chuchelského háje. Projekt byl úspěšně ukončen.
Hodnota projektu: 1 200 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2022
Lokace projektu: Slivenec, ulice Granátová
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Výstavba polní cesty Granátová - Velká Chuchle

zdroj OCP MHMP

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP
Skutečné náklady: 1 200 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru