Home >> Databáze projektů

 Výsadby podél komunikací Granátová a Ke Smíchovu

Garant projektu: MČ Praha Slivenec
Popis projektu: Bude provedena podsadba nově vzniklého stromořadí.Podsadbu budou tvořit nízké keře, traviny, půdopokryvné růže, kdy všechny rostliny nebudou přesahovat výšku 50 cm.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: ulice Granátová a ulice Ke Smíchovu, MČ Praha Slivenec
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 
Zdroj financování: MČ Praha Slivenec

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru