Home >> Databáze projektů

 Výsadby podél komunikací Granátová a Ke Smíchovu

Garant projektu: MČ Praha Slivenec
Popis projektu: Bude provedena podsadba nově vzniklého stromořadí.Podsadbu budou tvořit nízké keře, traviny, půdopokryvné růže, kdy všechny rostliny nebudou přesahovat výšku 50 cm.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: ulice Granátová a ulice Ke Smíchovu, MČ Praha Slivenec
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 
Zdroj financování: MČ Praha Slivenec

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)