Home >> Databáze projektů

 Výsadba zeleně na veřejných prostranstvích – 45 kusů listnatých stromů

Garant projektu: MČ Praha Újezd
Popis projektu: Městská část plánuje výsadbu listnatých stromů na pozemku parc. č. 265/2 v k. ú. Újezd u Průhonic – Milíčovské kopce. Jedná se o veřejné prostranství hojně navštěvované obyvateli naší městské části a z okolí. Pozemek je v majetku hlavního města Prahy. Na výše uvedeném pozemku bude vysázeno 45 kusů listnatých stromů (obvod kmínku cca 16/18). Výsadba bude realizována v rozmezí 11/2022 – 12/2022. Náklady: 45 kusů listnatých stromů, včetně výsadby, ukotvení a roční péče jsou 540.000 Kč.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Újezd
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 540 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru