Home >> Databáze projektů

  Výsadba 20 ks stromů Praha Lipence

Garant projektu: MČ Praha Lipence
Popis projektu: V rámci projektu došlo na území MČ Praha Lipence k výsadbě 20 kusů stromů. Výsadba byla realizována na podzim roku 2021.
Hodnota projektu: 20 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha Lipence
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 20 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP
Skutečné náklady: 20 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy: A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatic- kou změnu v plánování a podkladových studiích A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve měst

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner