Home >> Databáze projektů

 Virtuální elektrárna městské části Praha 3

Garant projektu: MČ Praha 3
Popis projektu: Vybudování sítě fotovoltaických elektráren. Smluvní zajištění procesu se všemi zainteresovanými subjekty (městská část, dotčené organizace, distributor el. energie, dodavatel el. energie). Zprovoznění systému přenosu vyrobené el. energie ve spolupráci s distribuční sítí PRE.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 3
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 
Indikátory projektu: GOV15, GOV16
Druh opatření: Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 7 260 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Dotace z rozpočtu HMP + MČ P3 

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze
C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu

karta projektu (pdf)