Home >> Databáze projektů

 Snížení energetické náročnosti kulturního domu U Boudů

Garant projektu: MČ Praha Kolovraty
Popis projektu: Cílem projektu je rekonstrukce stávající budovy tak, aby došlo ke snížení energetické náročnosti budovy.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Kolovraty, Mírová 21/66
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Klimatický plán HMP
Indikátory projektu: AD15, GOV9, GOV15, GOV16
Druh opatření: Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci budovy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 19 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 10 mil z OPPR

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze
C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu
C.4.: Podpořit hospodaření budov se srážkovými vodami s ohledem na ochranu kulturního dědictví a charakter zástavby

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace mikroklimatu
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Úspora energií na vytápění a chlazení

karta projektu (pdf)