Home >> Databáze projektů

Snížení energetické náročnosti DPS I – projekt

Garant projektu: MČ Praha Kolovraty
Popis projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Domu s pečovatelskou službou I.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Kolovraty, Pod Zastávkou 1
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Klimatický plán HMP
Související projekty: Snížení energetické náročnosti DPS I – realizace
Indikátory projektu:
GOV9, GOV15, GOV16
Druh opatření: Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Návštěvníci a obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: Prozatím není stanoveno
Zdroj financování: Prozatím není stanoveno

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze
C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace mikroklimatu
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Úposra energií na vytápění a chlazení

karta projektu (pdf)