Home >> Databáze projektů

 Revitalizace vnitrobloku Halasova

Garant projektu: MČ Praha 4
Popis projektu: Jedná se o revitalizaci vnitrobloku v ulici Halasova v Praze na Pankráci.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 4, ulice Hlasova
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, 
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro volnou (otevřenou) krajinu 
Cílová skupina: Obyvatelé hlavního města Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A:3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner