Home >> Databáze projektů

 Rekonstrukce kotelny centrálního vytápění

Garant projektu: MČ Praha Nedvězí
Popis projektu: Centrální vytápění nebytového objektu navržené pro kotel na tuhá paliva bylo v minulosti modernizováno pouze výměnou kotle za starší plynový. Stávající potrubí o velkém průměru je nehospodárné a kotel je za hranicí životnosti. Nechali jsme vypracovat prováděcí projekt na přesunutí kotelny do vhodnější části budovy, výměny kotle a kompletních rozvodů a zahrnutí nevyužívaného 2 nadzemního podlaží do centrálního vytápění, což by nám umožnilo efektivně využívat celou budovu. Z nájmu využívané části budovy nebyla v minulosti vytvořena žádná rezerva na rekonstrukci. Dojednali jsme navýšení nájmů stávajících nájemníků a dalším rozšířením prostoru k pronájmu dojde k navýšení prostředků, které budou sloužit ke zpětné investici do budovy i ostatního majetku MČ.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Nedvězí, Adresa Potocká 89, zastavěná plocha 400 m2
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: GOV9, GOV15, GOV16
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 190 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze
C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu

Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Úspora energií na vytápění/chlazení

karta projektu (pdf)