Home >> Databáze projektů

   Realizace adaptačního opatření Chytrá závlaha

Garant projektu: MČ Praha 7
Popis projektu: Cílem projektu je zefektivnit využívání závlah a hospodaření s vodou. Pro správnou funkci jsou zapotřebí řídící jednotky, které budou umět komunikovat s čidly a budou tak zálivku přizpůsobovat aktuálnímu stavu vlhkosti a potřebě rostlin. Každý vegetační prvek (stromy, keře, trvalky a trávníky) potřebuje individuální nastavení zálivky a hlavně individuální reakci na aktuální počasí a vlhkost v půdě. Kromě jiného mohou data z čidel v dlouhodobém měřítku ukázat vývoj sucha v dané lokalitě. V současné době, kdy je vyhlášena klimatická nouze, je třeba správně hospodařit s vodou v půdě a efektivně ji využívat pro zeleň.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 7
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD11
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 700 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita vody
RS – regulace mikroklimatu
Jiný přínos
Evidence spotřeby vody na zálivku
Naměřené hodnoty budou sloužit jako výchozí informace pro budování nových závlahových systémů

karta projektu (pdf)