Home >> Databáze projektů

   Realizace adaptačního opatření Chytrá závlaha

Garant projektu: MČ Praha 7
Popis projektu: Cílem projektu je zefektivnit využívání závlah a hospodaření s vodou. Pro správnou funkci jsou zapotřebí řídící jednotky, které budou umět komunikovat s čidly a budou tak zálivku přizpůsobovat aktuálnímu stavu vlhkosti a potřebě rostlin. Každý vegetační prvek (stromy, keře, trvalky a trávníky) potřebuje individuální nastavení zálivky a hlavně individuální reakci na aktuální počasí a vlhkost v půdě. Kromě jiného mohou data z čidel v dlouhodobém měřítku ukázat vývoj sucha v dané lokalitě. V současné době, kdy je vyhlášena klimatická nouze, je třeba správně hospodařit s vodou v půdě a efektivně ji využívat pro zeleň.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 7
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD11
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 700 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita vody
RS – regulace mikroklimatu
Jiný přínos
Evidence spotřeby vody na zálivku
Naměřené hodnoty budou sloužit jako výchozí informace pro budování nových závlahových systémů

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru