Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Projekt pro Extenzivní zelenou střechu – budova CUBE

Zelená střecha na administrativní budově CUBE byla realizována na jaře 2018 s extenzivní vegetací navrženou Ing. arch. Jonášem Joklem do specifických podmínek stanoviště atria. Celková plocha zelené střechy je cca 650 m2, mocnost vegetačního souvrství je 14 cm, zatížení ve vodou nasyceném stavu cca 1 90 kg/m2.Přibližně třetina atria je celoročně ve stínu, druhá třetina v polostínu a poslední na slunci, které je zesíleno odrazem z oken nad atriem. Ve stínu byl navržen mix kapradin a kakostů, v polostínu kakost, kontryhel a len, na slunci pak len, rozrazil a několik druhů rozchodníků.