Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Výsadba třešňové aleje při ulici K Břečkám, Praha – Cholupice

Garant projektu: MČ Praha 12
Popis projektu: V roce 2015 městská část Praha 12 realizovala výsadbu třešňové aleje při ul. K Břečkám. Třešňová alej byla plánována v předstihu a v souladu s projektem vybudování nové cyklotrasy Cholupice- Dolní Břežany, která předpokládá odstranění stávající zeleně v místě vedení trasy nové cyklostezky. Alej nebyla realizována v celém svém rozsahu v důsledku nesouhlasu Arcibiskupství Pražského s umístěním některých stromů na jejich pozemcích. Nyní se podařilo od tohoto vlastníka získat souhlas s dokončením oboustranné aleje lemující nově vznikající cyklostezku.
Hodnota projektu:
100 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Městská část Praha 12
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: ) Obyvatelé městské části


zdroj MČ Praha 12

Harmonogram
Předpoklad realizace: 2021
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 100 000 Kč bez DPH
Investiční náklady: 30 000 Kč bez DPH
Udržovací náklady: 70 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Rozpočet městské části Prahy 12, dotace
Skutečné náklady: 100 000 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner