Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Výsadba stromů Řeporyje, Praha – Slivenec

Garant projektu: MČ Praha Slivenec
Popis projektu: Cílem projektu byla dosadba stromů podél polní cesty na Praze MČ Řeporyje. Městské části Slivenec a Řeporyje obnovily v loňském roce společně starou polní cestu mezi oběma městskými částmi, která se stala okamžitě velmi využívaná jak pěšími, tak cyklisty.
Hodnota projektu: 120 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2020
Lokace projektu: Slivenec
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Zvyšování podílu zeleně
Cílová skupina: Pěší a cyklisté


Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2020

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 120 000 Kč bez DPH
Skutečné náklady: 120 000 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická funkce
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner