Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Výsadba stromů na polní cestě, Praha – Chuchle

Garant projektu: MČ Praha Chuchle
Popis projektu: Před několika lety vznikla polní cesta PC 18 směrem do horní části Chuchle. Cesta je velmi hojně využívána pěšáky a cyklisty, ale během let některé stromy uschly a musí být nahrazeny. Jde o celkem 30 stromů.
Hodnota projektu: 90 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2020
Lokace projektu: Slivenec, Chuchle
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Zvyšování podílu zeleně
Cílová skupina: Pěší a cyklisté


zdroj MČ Praha Chuchle

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 90 000 Kč bez DPH
Skutečné náklady: 90 000 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vlnhorka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner