Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Výsadba stromořadí podél cesty k Dolním Břežanům, Praha 12

Garant projektu: MČ Praha 12
Popis projektu: Výsadba stromořadí cca 650 m na pozemcích parc. č. 346/49; 346/48 a 346/50 vše v k.ú. Točná – vhodné k vybudování pěšiny a stromořadí podél cesty k Dolním Břežanům.
Hodnota projektu: 550 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Městská část Praha 12, Praha 12
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé městské části


Harmonogram
Předpoklad realizace: 2021
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 550 000 Kč bez DPH
Investiční náklady (pořízení): 250 000 Kč
Zdroj financování: Rozpočet městské části Prahy 12, dotace
Skutečné náklady: 550 000 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.6.: Posilovat ekologickou stabilitu a regenerační schopnosti krajiny

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner