Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Výsadba 70 ks stromů při ul. K Cikánce, Praha – Slivenec

Garant projektu: MČ Praha Slivenec
Popis projektu: V lokalitě K Cikánce bylo vysázeno 60 ks stromů + 129 keřů v remízku č. 1 (1775/204, k.ú. Slivenec), 20 ks stromů + 30 ks keřů.
Hodnota projektu: 130 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2020
Lokace projektu: Slivenec, K Cikánce
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Zvyšování podílu zeleně
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu

Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2020

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 130 000 Kč bez DPH
Zdroj financování:
Skutečné náklady: 130 000 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě


Výsadba 70 ks stromů při ul. K Cikánce, Praha – Slivenec

zdroj MČ Praha Slivenec

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická funkce
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner