Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Výsadba 70 ks stromů a 40 ks keřů Za okruhem, Praha – Slivenec

Garant projektu: MČ Praha Slivenec
Popis projektu: Za Pražským okruhem (nedaleko Rozvodny Řeporyje) v rámci volnočasového areálu Za okruhem na pozemcích parc. č. 1885 a 1886 bylo vysázeno 70 stromů a 40 keřů a dále zde vybudovali přírodní dětské hřiště i malé hřiště pro psy.
Hodnota projektu: 695 000 Kč bez DPH
Ukončeno: Ukončeno v roce 2020
Lokace projektu: Slivenec
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Zvyšování podílu zeleně
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu


zdroj MČ Slivenec

Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2020

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 695 000 Kč bez DPH
Zdroj financování:
Skutečné náklady: 695 000 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická funkce
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner