Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Revitalizace Hloubětín – Vysočany – Rokytka

Garant projektu: Odbor ochrany prostředí MHMP
Stavba se rozkládá na pozemcích ve vlastnictví developera a HMP (koryto Rokytky). V rámci řešení bylo odvádění dešťových vod z objektů developera a bylo navrženo využít prostor pro jejich retardaci, zasakování a zpomalení odtoku do recipientu. Území je řešeno jako revitalizace nivy a revitalizace vodního toku s vytvořením přírodního prostoru pro zadržení dešťových vod. Prostor je rozdělen na část využitou k revitalizaci Rokytky a prostor náhradní nivy se zasakovacím prostorem. Revitalizace byla doplněna výsadbami dřevin a keřů.
Projekt byl ke dni 12. 11. 2019 dokončen.

foto archiv MHMP

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner