Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Realizace mlhovišť v parcích Prahy 2 (Riegrovy sady, Karlovo náměstí, Folimanka)

Garant projektu: MČ Praha 2
Popis projektu: Jedná se o umístění nových mlhovišť do parků Riegrovy sady parc. č. 2281/1 k.ú. Vinohrady, Karlovo náměstí parc. č. 2419/1, Folimanka parc. č. 1026/6 k.ú. Vinohrady a na dětská hřiště Havlíčkovy sady – horní hřiště parc. č. 1383/1 k.ú. Vinohrady, Havlíčkovy sady – U Štiky parc. č. 1364 k.ú. Vinohrady, Na Rybníčku parc. č. 2145/1 k.ú. Nové Město a U Vodárny parc. č. 1843/3 k.ú. Vinohrady. Cílem projektu bylo vybudovat a provozovat mlhoviště na veřejně přístupných místech a zvlhčit a ochladit vzduch v parcích a na dětských hřištích v obdobích extrémního horka.
Hodnota projektu: 774 239 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Praha 2, Riegrovy sady, Karlovo náměstí, Folimanka, Havlíčkovy sady, Na Rybníčku a U Vodárny
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Veřejnost a pejskaři


Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 774 239 Kč bez DPH
Investiční náklady: 700 000 Kč bez DPH
Provozní náklady (servis,
údržba): 74 239 Kč bez DPH
Zdroj financování: Praha 2
Skutečné náklady: 774 239 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové modrozelené infrastruktury

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita vody
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)
Mlhoviště – Havlíčkovy sady – horní hřiště
Mlhoviště – Havlíčkovy sady – U Štiky
Mlhoviště – Na Rybníčku
Mlhoviště – U Vodárny
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner