Home >> Databáze projektů

  Park před ZŠ Nebušice

Garant projektu: MČ Praha Nebušice
Popis projektu: Park před ZŠ Nebušice byl v původním stavu od výstavby budovy školy v roce 1958. Nový přístup k parkovým úpravám reaguje na dominantnost vstupního tympanonu základní školy a prostor mezi školou a Nebušickou ulicí. V řešení bylo snahou prostor komunikačně a pohledově otevřít a propojit. Zároveň navázat na již zrealizovanou komunikační síť, vyřešit svahy u Nebušické ulice a u školy. Dalším cílem bylo doplnit strukturu stromové zeleně. Park nyní slouží široké veřejnosti.
Hodnota projektu: 7 000 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2022
Lokace projektu: MČ Praha Nebušice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 7 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP a MČ
Skutečné náklady: 7 000 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.6.: Posilovat ekologickou stabilitu a regenerační schopnosti krajiny

 

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner