Home >> Databáze projektů

 Oáza klidu s ovocnými stromy

Garant projektu: MČ Praha Zbraslav
Popis projektu: Součástí je úprava veřejného prostoru, která zahrnuje výsadbu ovocných dřevin, keřů a půdopokryvné trvalky, vybudování přírodních cest ze štěrkotrávníku a vysetí květnaté louky, vč. dodávky a montáže městského mobiliáře jako jsou lavičky s opěrkou, stoly s lavicemi a odpadkové koše.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Zbraslav
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Opylení
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru