Home >> Databáze projektů

 Městská zahrada Pod Kapličkou

Garant projektu: MČ Praha 3
Popis projektu: V rámci projektu bude propojeno stávající dětské hřiště s plochou veřejné zeleně a následně bude vybudována městská zahrada s vyvýšenými záhony, kompostovacím zařízením a vybudování zázemí komunitní zahrady. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace ve všech stupních.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Městská část Praha 3, lokalita Pod Kapličkou
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 
Indikátory projektu: AD1, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Veřejnost


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A:3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner