Home >> Databáze projektů

 Integrační opatření pro cyklisty v Kolovratech

Garant projektu: MČ Praha Kolovraty
Popis projektu: Integrační opatření pro cyklisty v Kolovratech, Lipanech v návaznosti na sousední MČ. Jedná se o dopravní značení vodorovné i svislé, cykloobousměrky
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Praha-Kolovraty, Nedvězí, Královice, Benice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Koncepce pěší a cyklistické dopravy v Kolovratech, Generel komunikací, Klimatický plán MHMP
Druh opatření: Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci hlavního města Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl E: Zlepšování podmínek Prahy v oblasti udržitelné mobility
E.2.: Podpořit veřejnou hromadnou dopravu, kolejovou dopravu, elektromobilitu ve veřejné i individuální dopravě, pěší a cyklisty

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Vzdělávací
Jiný přínos
Přehlednost značení

karta projektu (pdf)