Home >> Databáze projektů

 Instalace a provoz komunitních kompostérů

Garant projektu: MČ Praha 3
Popis projektu: V rámci projektu “Městská část Praha 3 kompostuje” se jedná o rozšíření počtu stanovišť a pořízení nových komunitních kompostérů, jejich údržbu a provoz Kompostéry jsou umisťovány na veřejných prostranstvích v MČ Praha 3. Cílem akce je podporou třídění bioodpadu a kompostování předcházet vzniku odpadu.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 3
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 
Indikátory projektu: AD8
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A:3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Estetická funkce
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu
Podpora třídění bioodpadu
Podpora kompostování
Předcházení vzniku odpadu

karta projektu (pdf)