Home >> Databáze projektů

 Hospodaření se srážkovými vodami v areálu Jakobiho a Dopplerova

Garant projektu: MČ Praha Petrovice
Popis projektu: Prozatím není blíže specifikovan.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Petrovice, v areálu Jakobiho 328, Jakobiho 329 a Dopplerova 351
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD15
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 151 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Jiný přínos
Tvorba biotopu
Nárůst hodnoty nemovitostí

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru