Home >> Databáze projektů

 Fotovoltaická elektrárna na budově úřadu MČ

Garant projektu: MČ Praha Nedvězí
Popis projektu: Instalace hybridní fotovoltaické elektrárny o výkonu 19,6 kWp – mikrozdroje s možností přebytků na plochou střechu budovy úřadu MČ. Střecha budovy úřadu MČ je celoplošně vystavena slunečnímu záření, lokalita je vhodná pro umístění FVE. Roční úspora emisí CO2 vypočtena dle vyhlášky č. 425/2004 Sb. by činila 22 tun. Ukládání energie do baterií, případné přebytky elektrické energie budou prodávány do distribuční sítě.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Únorová 15/3, Praha 10 – Nedvězí u Říčan
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze
C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu
C.5.: Podpořit opatření spojené se snižováním pohlcování slunečního záření

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace mikroklimatu
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Úspora energií na vytápění/chlazení

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru