Home >> Databáze projektů

 Fotovoltaická elektrárna na budově MŠ DUHA

Garant projektu: MČ Praha Dolní Počernice
Popis projektu: Vzhledem k rostoucím cenám elektrické energie se hledají nové zdroje energie. Cílem projektu je realizace fotovoltaické elektrárny na budovu MŠ DUHA o výkonu 219,6+ kWp na sedlovou střechu.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Budova MŠ par.č. 756/1
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: GOV9, GOV15, GOV16
Druh opatření: Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze
C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace mikroklimatu
Jiný přínos
Úspora energií na vytápění a chlazení
Nárůst hodnoty nemovitostí

karta projektu (pdf)