Home >> Databáze projektů

 Dolina – Město jinak park a okolí MŠ – FV elektrárna na střeše budovy komunitního centra

Garant projektu: MČ Praha Lysolaje
Popis projektu: Zásadním momentem řešení je vzorová aplikace koncepce a myšlenky ekologické výroby elektrické energie – zde zřízením fotovoltaické elektrárny zvýšíme kvalitu životního prostředí nově budované lokality. Realizace projektu bude probíhat kompletně v roce 2021.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Lysolaje
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: GOV9, GOV15, GOV16
Druh opatření: Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze

Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Zvýšení kvality ŽP
Ekologická výroba elektrické energie

karta projektu (pdf)