Home >> Databáze projektů

  Adaptační opatření a snížení energetických ztrát budovy ÚMČ

Garant projektu: MČ Praha Zbraslav
Popis projektu: Cílem projektu je zateplení budovy, výměna otvorů, svítidel za LED, kotle a otopného systému a realizace vegetační střechy. Jedná se o snížení energetických ztrát, které zahrnuje koncepční a prostorové řešení budovy s důrazem na optimalizaci chodu úřadu, jeho digitalizace a bezbariérovosti, vč zateplení a a výměny otvorů a vybudování vegetační
střechy a výměna zářivkových svítidel za účinnější typu LED.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Úřad ÚMČ Zbraslav
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: GOV9, AD1, GOV10
Druh opatření: Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Návštěvníci budovy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 8 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze
C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita vody
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Snížení energetických ztrát
Optimalizace chodu úřadu
Digitalizace
Bezbariérovost
Nárůst hodnoty nemovitostí
Úspora energií na vytápění/chlazení

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru