Home >> Map of projects >> Wild Vltava

Wild Vltava

Hlavním přínosem projektu „Divoká Vltava“, jehož záměrem je přírodě blízká revitalizace řeky Vltavy podél Císařského ostrova, bude zlepšení průtokových poměrů při povodních, posílení hodnot nivní krajiny, obnova přirozených říčních procesů a rozšíření nabídky pro rekreační i vzdělávací aktivity. Revitalizaci má na starosti IPR Praha.

photos IPR archive