Home >> Databáze projektů

 Snížení energetické náročnosti infocentra s knihovnou

Garant projektu: MČ Praha Kolovraty
Popis projektu: Infocentrum s knihovnou je starší budova. Projekt řeší snížení energetické náročnosti včetně přípravy retenční nádrže a fotovoltaiky.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Kolovraty, Mírová 20/54
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Klimatický plán HMP
Indikátory projektu: AD15, GOV9, GOV15, GOV16
Druh opatření: Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci hlavního města Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: Prozatím není stanoveno
Zdroj financování: MHMP

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze
C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu
C.4.: Podpořit hospodaření budov se srážkovými vodami s ohledem na ochranu kulturního dědictví a charakter zástavby

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace mikroklimatu
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Úposra energií na vytápění a chlazení

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru