Home >> Databáze projektů

 Revitalizace Čelakovského sadů

Garant projektu: MČ Praha 2
Popis projektu: Jedná se o sadové úpravy a doplnění mobiliáře do parku Čelakovského sady – revitalizace části parku Čelakovského sady na území městské části Praha 2 v obdobném duchu, jako na území městské části Praha 1 (změna povrchu stávající cestní sítě, zajištění svahu zídkami, obnova a doplnění zeleně, umístění nového mobiliáře).
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Praha 2, Čelakovského sady parc. č. 2523/8, 2523/9, 2523/10, 2523/11 k.ú. Nové Město
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Aktualizace programu regenerace MPR a MPZ Praha 2
Indikátory projektu: AD1, AD2
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Lidé všech věkových kategorií – děti, dospělí i důchodci


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 6 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Praha 2

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové modrozelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace mikroklimatu
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
KS – rekreační funkce
KS – estetická funkce
DP – nárůst hodnoty nemovitostí
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner