Home >> Databáze projektů

  Optimalizace vytápění Lidový dům vč. fotovoltaické elektrárny

Garant projektu: MČ Praha 19
Popis projektu: Cílem projektu je úprava rozvodů vytápění Lidového domu, vč. instalace fotovoltaické elektrárny. Nátěr a oprava fasády. Optimalizace energetické náročnosti budovy a tepelného komfortu v budově.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Lidový dům Praha 19
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: GOV9, GOV15, GOV16
Druh opatření: Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Návštěvníci


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace MHMP

Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze
C.3.: Realizovat udržitelnou výstavbu
C.5.: Podpořit opatření spojené se snižováním pohlcování slunečního záření

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Jiný přínos
Optimalizace energetické náročnosti budovy
Tepelný komfort v budově
Nárůst hodnoty nemovitostí
Úspora energií na vytápění a chlazení

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru