Home >> Databáze projektů

Nová výsadba stromů – Ortenovo náměstí – Vzorový projekt výsadby stromů s použitím prvků modrozelené infrastruktury

Garant projektu: MČ Praha 7
Popis projektu: Počítá se s nově vysazenými stromy – 6 ks na Ortenově náměstí s použitím principů modrozelené infrastruktury včetně pěstebních opatření u stávajících stromů. Tato výsadba bude sloužit k demonstraci příznivého vlivu použití prvků modrozelené infrastruktury na růst stromů u nových výsadeb a příznivého vlivu pěstebních opatření u stávajících stromů.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 7 Ortenovo náměstí (U Pergamenky) č.parc. 2290/2, kat. území Holešovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané Prahy 7, návštěvníci Prahy 7, zájemci o nové technologie


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.4.: Zajistit jednotný management péče o uliční zeleň a stromořadí

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)