Home >> Databáze projektů

Nová výsadba stromů – Ortenovo náměstí – Vzorový projekt výsadby stromů s použitím prvků modrozelené infrastruktury

Garant projektu: MČ Praha 7
Popis projektu: Počítá se s nově vysazenými stromy – 6 ks na Ortenově náměstí s použitím principů modrozelené infrastruktury včetně pěstebních opatření u stávajících stromů. Tato výsadba bude sloužit k demonstraci příznivého vlivu použití prvků modrozelené infrastruktury na růst stromů u nových výsadeb a příznivého vlivu pěstebních opatření u stávajících stromů.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 7 Ortenovo náměstí (U Pergamenky) č.parc. 2290/2, kat. území Holešovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Občané Prahy 7, návštěvníci Prahy 7, zájemci o nové technologie


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.4.: Zajistit jednotný management péče o uliční zeleň a stromořadí

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner