Home >> Databáze projektů

 Kompostárna

Garant projektu: MČ Praha Kolovraty
Popis projektu: Cílem projektu je realizace kompostárny.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Kolovraty
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: POP4, MIT17
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci hlavního města Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: Není prozatím stanoveno
Zdroj financování: Není prozatím stanoveno

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.5.: Vytvářet podmínky pro rozvoj příměstského a městského zemědělství jako adaptační opatření

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Produkce plodin
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru