Home >> Databáze projektů

 Cyklostezka Ježovická

Garant projektu: MČ Praha 21
Popis projektu: Předmětem a cílem projektu je u vybudování na sebe navazující sítě cyklostezek a umožnění pohybu pro pěší a cyklodopravy mimo hlavní komunikace, zvýšení bezpečnosti a dostupnosti v lokalitě s návazností na následné provedení cyklotras  na katastru Praha – Běchovice, Praha – Koloděje a Středočeský kraj.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 21
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 8 750 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Opylení
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru