MAPA ZRANITELNOSTI ZASTÁVEK

V únoru roku 2020 byla dokončena práce s názvem „Hodnocení Urbánní Tepelné zranitelnosti zastávek hromadné dopravy“, která byla připravena společností ECOTEN urban comfort jako průvodní materiál pro mapu Urbánní Tepelné zranitelnosti a souvisejících map Prahy.

Práce byla zpracována pro potřeby přípravy opatření snížení tepelné zranitelnosti zastávek MHD v hl.m. Praze. Závěrečná zpráva začíná stručným představením extrémních událostí teplot ovzduší a jejich dopadů na městské oblasti, dále se věnuje konceptu zranitelnosti vůči dopadům klimatické změny z pohledu: expozice, citlivosti a adaptivní kapacity. Způsob výpočtu zranitelnosti vůči klimatické změně je založen na návrhu Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC). Zranitelnost a její součásti byly indexovány normalizací mezi 0 a 1 (od nejnižší zranitelnosti po nejvyšší).

Hodnocení Urbánní tepelné zranitelnosti zastávek hromadné dopravy

Kategorizace zastávek dle zranitelnosti

Odkaz na mapu

ADAPTERRA AWARDS 2020

Až do 31. března může každý nominovat projekt přizpůsobující město změnám klimatu v druhém ročníku soutěže Adapterra Awards. Soutěž upozorňuje na úspěšná opatření reagujících na důsledky klimatické změny ve městě, jako je přehřívání, nedostatek zeleně nebo bleskové srážky. Praha má letos v soutěži nově vlastní kategorii pro opatření realizovaná na svém území. Projekty lze nominovat ve čtyřech oblastech: volná krajina, zastavěná území, pracovní prostředí a domov. Inspirativní, již realizovaná, opatření adaptace na změnu klimatu může do soutěže přihlásit jednotlivec, organizace či městská část ať už jako vlastník, investor, realizátor, nebo projektant prostřednictvím webových stránek soutěže www.adapterraawards.cz/Soutez.

KLIMATICKÝ ZÁVAZEK

Městská rada vyhlásila dne 17. června 2019 klimatický závazek Prahy.

Klimatický závazek Prahy spočívá v přijetí cíle snížit emise CO2 v hlavním městě o minimálně 45 % do roku 2030 (oproti roku 2010) a dosáhnout nulových emisí CO2 nejpozději do roku 2050. Soubor konkrétních kroků k naplnění klimatického závazku

KLIMSKEN

Město Praha se na základě Memoranda schváleného usnesením RHMP č. 2831 ze dne 16. 12. 2019 připojilo k mezinárodnímu projektu DELIVER. Projekt DELIVER (DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area) je financovaný ze zdrojů Evropské komise, finančního nástroje pro životní prostředí Programu LIFE, programového období 2014 – 2020, zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1293/2013 z 11. prosince 2013, o zřízení programu pro životní prostředí a klima (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007, z podprogramu „Ochrana klimatu“, v rámci projektu LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER. V rámci tohoto memoranda město přislíbilo spolupráci za účelem vytvoření a testování unikátního nástroje CRELOCAF (Climate Resilient Low Carbon Factor) pro monitoring, evaluaci, správu a prezentaci informací o adaptačních a mitigačních aktivitách zapojených měst. Projekt si klade za cíl vytvořit a otestovat nástroj tzv. „KLIMSKEN“, který umožní komplexní zhodnocení města, městských částí a budov z pohledu změny klimatu a realizovaných adaptací i mitigací. Aktuálně dochází ke sběru dat za rok 2018, který projektový tým určil jako výchozí bod, ke kterému se začnou dopady adaptace i mitigace v hl. městě Praze výhledově sledovat.

VSTUP DO INTERNÍ SEKCE
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google