Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Projekty pro otevřenou (volnou) krajinu

foto MHMP

Nová vodní plocha Lipiny–Modřany

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Revitalizace údolí a výstavba rybníka

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelný ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3) Povodně
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
d) Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu – Návrh projektů

Synergie
Obnova a revitalizace pražských nádrží

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Dan Frantík; vedoucí oddělení péče o zeleň, garant; +420 236 005 804; dan.frantik@praha.eu; OCP MHMP  

Harmonogram

Příprava PZ: 2017
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2018

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implemntačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Nejprve bylo v roce 2017 celé údolí vyčištěno od nežádoucí vegetace a skládek. V roce 2018 pak práce pokračovaly celkovým přetvarováním údolí, zatěsněním dna a břehů jílovitou zeminou a výstavbou vypouštěcího zařízení. Veškeré pohledové konstrukce byly obezděny kamenem a celé dno rybníka bylo vyštěrkováno, aby byla ochráněna těsnící jílovitá zemina.
Rybník je napájen odběrných objektem umístěným před zaklenutím Libušského potoka. Díky výstavbě rybníka došlo i k prodloužení otevřeného koryta tohoto potoka o cca 90 m. Vznikla zde i malá tůň o ploše 200 m2. Revitalizaci dovršily výsadby mokřadních rostlin a stromů na břehy rybníka a osazení několika laviček.

Plocha hladiny rybníka: 4361 m2
Plocha tůní: 200 m2
Prodloužení koryta Libušského potoka: 90 m
Objem vytěženého materiálu: 4900 m3
Výsadby: 15 ks břehového doprovodu potoka
Plocha revitalizovaného území: 7 500 m2

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): Finance 2019 – 7 mil. Kč
Rozpočet OCP 2019 – odd. XII (probíhá v 2018)

Zdroj financování: OCP MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

Fotogalerie

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google