Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Projekty pro otevřenou (volnou) krajinu

Dívčí hrady – připravovaný krajinářský park

Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Revitalizace zemědělsky užívané krajiny (ekoligicky stabilní a rekreačně využitelné)
Dílčí cíle – vegetační úpravy, zpřístupnění plochy

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Oddůvodnění projektu
Vytvoření krajinářského parku umožní ochlazování a zlepší provětrávání daného území, zlepší retenci srážkových vod a umožní jejich využití pro potřeby vegetace v období sucha.

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Návaznost na opatření
Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu – Návrh projektů

Synergie
Snížení povrchového odtoku, snížení prašnosti, snížení množství chemických látek (hnojiva, postřiky atd.) jako důsledek přeměny na extenzivní louky s rozptýlenou zelení

Specifikace
Zatravnění 62 ha orné půdy (realizace 2017), výsadba 559 soliterních stromů, 29 600 lesních sazenic (realizace 2017/2018), 2 nové mlatové cesty (realizace 2019-2020) na zpřístupnění plochy.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Dan Frantík; vedoucí oddělení péče o zeleň, garant; +420 236 005 804; dan.frantik@praha.eu; OCP MHMP  

Řešitel 2: Ústav informatiky AVČR

Harmonogram

Příprava PZ: 2017
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2018

Vyhodnocení projektu: 2020

Výstupy projektu

Počty stromů, zatravnění

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 25 mil. Kč
Rozpočet 2019 – odd. XII
Investiční náklady (nákup): dosavadní: 6,5 mil. Kč;  
budoucí: cca 15 mil. Kč (cesty, mobiliář, herní prvky atd.)
Provozní náklady (servis, podpora): prvních 5 let cca 300 000 Kč (údržba lesních výsadeb, zálivka soliter), pak cca 50 000 Kč.

Zdroj financování: OCP MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google