Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) >> Projekty pro městskou krajinu

foto Lubomír Stiburek

Obnova parkové části okolo rozhledny Petřín

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Zlepšení retence srážkové vody v místě realizací drenážních vsakovacích boxů umístěných pod obnovené parkové komunikace a obnova vegetačních ploch umožní ochlazování a zlepší vodní režim daného území, zlepší retenci srážkových vod a umožní jejich využití pro potřeby vegetace v období sucha.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3) Povodně
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Předchozí zkušenosti
Oddělení ano

Oddůvodnění projektu
Důvodem projektu je chybějící dovodnění a nevhodné a poškozené povrchy.

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Návaznost na opatření
Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) – Návrh pilotních projektů

Synergie a benefity s dalšími opatřením /projektem
Snížení povrchového odtoku, snížení prašnosti, snížení množství chemických látek (hnojiva, postřiky atd.) jako efekt zkvalitnění vegetačních ploch a retence srážkové vody v místě

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Dan Frantík; vedoucí oddělení péče o zeleň, garant; +420 236 005 804; dan.frantik@praha.eu; OCP MHMP  

Harmonogram

Příprava PZ: 2016 – 2017
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2017-2018

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implementačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

V rámci realizace stavby Rehabilitace okolí Rozhledny Petřín byly vytvořeny nové pěší promenády a prostranství z žulových odseků na ploše 2 000 m2 (na místě bývalých litých asfaltových chodníků), nové pochozí travnaté plochy o výměře 2 800 m2. Bylo nově vyřešeno odvodnění celé plochy včetně stávajících objektů Bludiště, kostela a rozhledny (zasakovací podzemní bloky). Dále byly obnoveny aleje okrasných stromů v počtu 30 nových lip a jírovců, dosazených do stávajících historických stromořadí a na místě přibyly nové výsadby okrasných keřů. Byl obnoven mlatový parter pod rozhlednou, doplněný pobytovým schodištěm a pítkem, určený pro pořádání kulturních akcí.

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH):
19,5 mil Kč

Zdroj financování: MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

Fotogalerie

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google