Home >> Implementační plán >> Opatření pro adaptaci budov>> Projekty pro adaptaci budov

Implementační plán 2018 -2019

Opatření pro adaptaci budov

Opatření pro adaptaci budov (specifický cíl C Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu).

Projekty pro adaptaci budov

seznam projektů

1. Adaptace souboru mateřských a základních škol v Praze 12, včetně hospodaření se srážkovou vodou

Oddělení udržitelné energetiky OCP MHMP navrhuje realizovat pilotní projekt vertikální zeleně na některé z vybraných budov základní nebo mateřské školy, které jsou ve vlastnictví M HP, a k teré v současné době nevyhovují z hlediska požadavků energetické náročnosti budov dle zák č. 406/2000Sb.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Zdroje financování: OCP MHMP

karta projektu
2. Projekt pro Extensivní zelenou střechu – budova CUBE

Pilotní projekt pro návrh zelené střechy na budově CUBE od pana architekta Jokla. Celková plocha zelené střechy cca 650 m2, mocnost vegetačního souvrství 1 4 c m, zatížení ve vodou nasyceném s tavu c ca 1 90 kg/m2. Střecha bude mít přírodní ráz, vegetace se bude vyvíjet přirozeně a bude rozvíjena v rámci pravidelné údržby.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP, CUBE
Zapojené subjekty:
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření:
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Zdroje financování: rozpočet vlastníka budovy CUBE

karta projektu

Partneři

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google