Programy a projekty environmentálního vzdělávání a osvěty EVVO pro děti a mládež hl. m. Prahy 2016 – 2020

Home >> Implementační plán >> Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

foto Ekocentrum Koniklec

Programy a projekty environmentálního vzdělávání a osvěty EVVO pro děti a mládež hl. m. Prahy 2016 – 2020

<< Předchozí

Cíl projektu a základní charakteristika

Systematickým krokem je podpora environmentálního vzdělávání – programů pro děti a mládež, MŠ a ZŠ a studenty středních škol podle přijaté stávající Krajské koncepce EVVO hlavního města Prahy na období 2016 – 2025. Dalším krokem bude vypracování specifických plánů EVVO v tematické oblasti klimatické změny pro zainteresované městské části ve spolupráci s neziskovými organizacemi.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelný ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3) Povodně
4) Sucho

Cílová skupina
Děti a mládež

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
d) Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: MHMP podle Krajské koncepce EVVO

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: 2020

Výstupy projektu

nový Akční plán

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): Rozpočet OCP 2019 – odd. X (probíhá již v 2018) – je v rozpočtu

Zdroj financování: OCP MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google