Home >> Implementační plán >> Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

foto Antonín Keprta

Osvětová kampaň v oblasti hospodaření s vodou a s vodními zdroji pro obyvatele Prahy

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Osvětová kampaň v oblasti hospodaření s vodou a s vodními zdroji pro obyvatele Prahy, přihláška projektu v rámci programu Éta TAČR (řešitel VÚV TGM)

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Cílová skupina
Veřejnost

Oddůvodnění projektu
Osvětová kampaň bude v hl. m. Praze cílena na širokou veřejnost prostřednictvím velkoplošných plakátů ve vozech metra s tematikou vody a sucha a putovní výstavou zahájenou v prostorách magistrátu hl. města. Společně s dalšími audiovizuálními (TV spot) a softwarovými výstupy projektu (výuková aplikace pro žáky ZŠ) přispěje k naplňování Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu tak, aby osvětu v oblasti hospodaření s vodou vnímala česká/pražská veřejnost jako celek.

Vazba na cíle adaptační strategie
c) Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: VÚV TGM

Harmonogram

Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Výstupy projektu

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 

Zdroj financování: Přihláška projektu v rámci programu Éta TAČR
SUOMI

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

VSTUP DO INTERNÍ SEKCE
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google