Home >> Implementační plán >> Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

Metodika podpory zahrádkových osad, informace pro zainteresovanou veřejnost

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Cílem projektu je vytvoření Metodiky podpory zahrádkových osad pro zainteresovanou veřejnost.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

Oddůvodnění projektu
Metodika podpory zahrádkových osad je určena pro zainteresovanou veřejnost a umožní vytvářet další zelené plochy zejména ve městě. Metodika kromě zvyšování povědomí o prospěšnosti zelených ploch ve městě umožní zájemcům zakládání dalších zahrádkových osad, které pomocí přírodě blízkých opatření přispívají ke zmírnění dopadů klimatické změny ve městě.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737 213 259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Ivan Jacko; vedoucí oddělení udržitelné energetiky, garant; +420 236 004 310, ivan.jacko@praha.eu; OCP MHMP

Řešitel 2: FŽP ČZU

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: 2020

Výstupy projektu

Metodika

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 0,2 mil Kč
Rozpočet 2019 – odd. X

Zdroj financování: OCP MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google