Home >> Implementační plán >> Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

Informace pro obyvatele a úřady MČ o prevenci negativních dopadů na zdraví v období veder

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Informace pro byvatele a úřady MČ o prevenci negativních dopadů na zdraví v období veder

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Oddůvodnění projektu
Poskytování informací o možnostech ochrany proti negativním dopadům extrémních teplot a tepelného ostrova města, zejména pro citlivé skupiny obyvatelstva, jako jsou děti, senioři a lidé s kardiovaskulárním, nebo respiračním onemocněním.

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
d) Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

Specifikace
Proběhlá kampaň „Voda je život“ v roce 2018, v roce 2019 se bude kampaň opakovat.
Vyhotoveny odborné letáky
Informace jsou k dispozici na webových stránkách MHMP
Informace jsou sdělovány na akci „Týden mobility“.
Měkký projekt

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737 213 259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Ivan Jacko; vedoucí oddělení udržitelné energetiky, garant; +420 236 004 310, ivan.jacko@praha.eu; OCP MHMP

Řešitel 2: SZÚ

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2018, 2019

Vyhodnocení projektu: 2020

Výstupy projektu

Komunikační strategie

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 0,2 mil Kč
Rozpočet 2019 – odd. X

Zdroj financování: OCP MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

VSTUP DO INTERNÍ SEKCE
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google