Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) >> Opatření a projekty pro doplnění znalostí o městské krajině

foto MHMP

Analýza současného stavu a návrh sortimentu stromů odolných na dopady klimatické změny a příprava databáze stromořadí

Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Analýza současného stavu stromů a návrh sortimentu stromů odolných na dopady klimatické změny, které budou splňovat funkce pro zmírňování dopadů extrémních teplot v Praze, zahájení přípravy jednotné databáze stromořadí v Praze.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3) Povodně
4) Sucho

Cílová skupina
MHMP, MČ, IPR

Oddůvodnění projektu
Jedním z přínosů uliční zeleně zastínění a ochlazování prostoru v ulicích a tím i zmírňování dopadů extrémních teplot. S dopadem klimatické změny také stromy mohou negativně reagovat na zvýšenou teplotu a případný nedostatek vláhy. Pro zajištění funkcí stromů a stromořadí je nutno vytipovat sortiment stromů, které budou odolávat zvýšeným teplotám a zajistit správný výběr pro jejich stanoviště. Příprava databáze stromořadí bude sloužit pro další projekty na vypracování jednotného systému evidence, návrhu správy a údržby stromořadí.

Vazba projektu na strategické dokumenty a cíle
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) – Opatření a projekty pro doplnění znalostí o městské krajině (urbanizovaném území)

Specifikace
Informace k 16.4.2019: IPR připravuje externí zakázku pro tuto analýzu. Bude podkladem pro práci odborné skupiny pro stromořadí. Pro zakázku mají v rozpočtu kanceláře zajištěny v tuto chvíli finance. Aktuálně řeší způsob a formulaci zadání zakázky na IPR Praha. Na úkolu bude spolupracovat také Sekce prostorových informací, IPR Praha.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu 

Řešitel 1: Ing. Dan Frantík; vedoucí oddělení péče o zeleň, garant; ;  +420 236 005 804; dan.frantik@praha.eu; OCP MHMP

Řešitel 2: IPR Praha

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implementačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Databáze stromořadí v Praze se seznamem stromořadí v Praze

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 0,5 mil Kč

Zdroj financování: OCP MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google