Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) >> Opatření a projekty pro doplnění znalostí o městské krajině

Analýza rozmístění mlžítek a pítek v Praze s ohledem na zmírňování dopadů extrémních teplot

<< Předchozí

Cíl projektu a základní charakteristika

Efektivní zavádění pítek a mlžítek v urbanizovaném prostředí umožní v čase extrémně vysokých teplot a vln horka obyvatelům a návštěvníkům Prahy doplnění tekutin (vody) a ochlazení jako prevenci před přehřátím.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelný ostrov města

Cílová skupina
MHMP, IPR, veřejnost

Předchozí zkušenosti
Pouze inspirace ŘSD

Oddůvodnění projektu
Nedostatečné množství pítek a mlžítek v urbanizovaném prostředí Prahy pro dopnění tekutin a ochlazení v období veder.

Vazba projektu na strategické dokumenty a cíle
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) – Opatření a projekty pro doplnění znalostí o městské krajině (urbanizovaném území)

Realizační kroky
Získat existující podklady k tématu
Zpracovat analýzu rozmístění pítek a mlžítek v Praze
Zpracovat studii proveditelnosti a správy o tuto infrastrukturu

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Ivan Jacko; vedoucí oddělení udržitelné energetiky, garant; +420 236 004 310, ivan.jacko@praha.eu; OCP MHMP

Řešitel 3: IPR

Řešitel 2: PVZ

Řešitel 3: 1UI AV

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2020

Vyhodnocení projektu: 2020

Výstupy projektu

Analýza rozmístění pítek a mlžítek v Praze
Studie proveditelnosti a správy o tuto infrastrukturu

Realizační kroky KVP/IPR v podstatě splnilo v roce 2017. Analýza není to, co Praha v tomto tématu potřebuje. Jde především o systémové zajištění vhodného umisťování a údržby tohoto typu mobiliáře na veřejných prostranstvích. Tento list je určitě nutné revidovat.
Stav ke dni 16.5.2019: PVS a.s. zadalo projektovou přípravu na dvě lokality (1x P1 a 1x P2), s tím, že součástí objednávky na projekční firmu je zpracování technických standardů pro budoucí realizaci pítek v ostatních městských částí. Doba zpracování dokumentace je cca 4 měsíce. Následně bude  dokument „technických standardů pítek“ k dispozici pro případně dotační programy v této oblasti. Současně je tento postup komunikován s jednotlivými MČ. Jsou z tohoto projektu velmi nadšení!

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 0,5 mil Kč

Zdroj financování: OCP MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google